Sonja Gundersen

Jeg er utdannet sosionom, og jobber i dag som behandler for mennesker i ulike livskriser og som er avhengige av rusmidler. Bestemte meg nok tidlig for å jobbe med mennesker, da jeg er fascinert av menneskets kompleksitet.

Jeg har også opplevd å ha mange betydningsfulle personer i livet mitt, og ønsker å kunne bringe håp og tro på seg selv til andre.

Jeg begynte å skrive for noen år tilbake da jeg hadde behov for å sette ord på egne opplevelser og påvirkninger fra andre. Vi er stadig i en læringsprosess, tror jeg, og møter med andre mennesker er noe av det viktigste vi tar med oss. Selv om jeg begynte å skrive mest for min egen del, synes jeg det er flott å kunne dele noe av dette med andre. Når jeg ser på helt små barn og hvordan de lærer språk, er jeg fascinert over hvordan vi klarer å kommunisere med hverandre, oppfatte de samme tingene og forstå hverandre, til tross for store ulikheter verden over.

Jeg håper det er denne kommunikasjonen som kan binde oss sammen i stedet for å skille oss, i en verden som blir mer og mer fremmedgjort for oss. Da er det kanskje ikke så overraskende at jeg er opptatt av forståelse og aksept kulturer imellom, og det å lære å leve sammen. Det er nok nettopp dette som trekker når jeg kjenner behov for å reise og bosette meg andre steder. Å være et annet sted enn det vante, setter livet i perspektiv.