Svenn Willy Mikaelsen

Svenn Willy Mikaelsen (født 1940 i Narvik) har over 30 års fartstid som lærer ved Parken ungdomsskole i Narvik bak seg. I tillegg har han vært MP-befal i FN-tjeneste i Kongo og ved NATO’s militære hovedkvarter i Belgia, samt liaisonoffiser under en lang rekke repetisjonsøvelser i Forsvaret.
Mikaelsen har også hatt fire krevende oppdrag for det internasjonale Røde Kors ‒ sultkatastrofen i Saharaørkenen i 1985, barnehjemsoperasjonen i Romania i 1990, arbeid i bosnisk krigsfangeleir i Kroatia i 1992 og arbeid med flyktninger i Kongo i forbindelse med massakrene i Rwanda i 1994. Dette er Svenn Willy Mikaelsens første bok.