Harald Jens Johansen

Harald Jens Johansen er oppvokst i Dyrøy og på Sør-Senja, men bor nå i Sverige. Han har et mangeartet yrkesliv bak seg på land og hav. Han har vært fisker, båtbygger, sjømann og verkstedarbeider, samt preparant/balsamør ved Universitetet i Tromsø.

I hele hans voksne liv har bøkene vært en kjærkommen kilde til kunnskaper og inspirasjon, og ikke rent få avisinnlegg og artikler ble produsert etter som årene gikk. Av litteratur er det den biografiske og historiske formen som har betydd mest. Ikke bare de blotte opplevelser og hendelser har vært i fokus, også måten det fremstilles på er viktig for ham.

Både dikt og visetekster har kommet fra Harald Jens Johansens hånd, og gitaren var alltid med. Først godt ut i femtiårsalderen ble det fart i viseskrivingen, og en periode med trubadurvirksomhet ble innledet sammen med en kvinnelig partner. Et par-tre år med dikt- og trubaduroppdrag i Tromsø og omegn ble det en viss suksess med. Trubadurvirksomheten er holdt ved like, men går nå på sparebluss. Han har tidligere utgitt en selvbiografi på eget forlag, og flere av historiene i Tyskertid, svingslag og hemorroider er hentet fra denne.