Anne Lind (født 1948)

Det første diktet jeg kan huske å ha skrevet, var et dikt jeg leverte i stedet for en tentamenstil i 2. gym. Det ble skrevet i panikk & oppråddhet ti minutter før deadline. Gikk en hel uke og ventet på å bli utvist. Men fikk ikke pepper, tvert imot - hadde den mest inspirerende norsklæreren i verden, Odd Tjomsland, på Fagerborg skole i Oslo. 

Vokste opp i Ames, Iowa, USA, hadde ungdomstiden i Oslo, og etter et år på Sørøya i Finnmark, har jeg i alle år siden vært bosatt på Lista i Vest-Agder.

Eneste formelle utdannelse: psykologi grunnfag fra Universitetet i Oslo. Har jobbet i heldøgnsinstitusjon, i grunnskolen, i jordbrukskollektiv, i barnehage og på sosialkontor. Jobber nå som oversetter (engelsk/norsk). Har barn og barnebarn.

Hadde i tidlige voksenår en god del noveller og noen dikt i diverse tidsskrifter og antologier. Har i senere år bl.a. vært spaltist i Farsunds Avis, samt intervjuet til, og redigert, en lokalhistorisk biografi, "Noen minner & opplevelser fra Lista og New York på 1900-tallet" av Alexander Abrahamsen. Har også skrevet manus til tre filmer som det er tatt opsjon i, men som foreløpig ikke er blitt noe av, blipp blopp.

Ga ut en episk-lyrisk samling, "Hjemheim A/S", i 1980 (Gyldendal). Det begynner å bli svært lenge siden nå. Har de senere årene begynt å skrive dikt igjen og vært aktiv deltaker på Diktkammeret i Dagbladet, hvor jeg stadig henter mye inspirasjon & lærdom.

For noen av oss er jo, som J.D. Salinger er inne på i langnovellen "Zooey", den korteste veien mellom to punkter en stor sirkel.