Etterretningsorganisasjonen
XU-201
Motstandskampen i Hålogaland 1941 – 1945
 
av Jan Petter Pettersen

Den norske etterretningstjenesten var under krigen i stor grad bemannet med frivillige sivilister. Disse stod sammen med krigsseilerne for de viktigste bidragene fra norsk side under hele 2. verdenskrig – bidrag som hadde direkte innvirkning på storkrigens gang. Etterretningene fra kyststrøkene var spesielt viktige, og viktigst var det å ha god oversikt over den tyske aktiviteten i Nord-Norge.

Den norske etterretningsorganisasjonen XU og britiske SIS hadde der i løpet av 1943 bygd ut et omfattende nettverk av agenter som jevnlig rapporterte til England. Ingen deler av Norge hadde bedre overvåking av tyske hær-, fly- og flåtestyrker enn Nord-Norge.

XU-201 omfattet hele Hålogaland-området, med forgreninger sørover til Bodø og nordover til Tromsø. Narvik var det kommunikasjonsmessige sentrumet i Hålogaland, og lokalbåtene bandt regionene sammen. Post- og kurérrutene via jernbanen, fjordene og dalene innerst i Ofoten var av uvurderlig betydning. Det var herfra mulig for store deler av landsdelen å få meldinger frem til Stockholm på under to døgn.

Etter grundige arkivsøk kan forfatteren fastslå at det bare i Hålogaland deltok minst 240 personer i XU-tjeneste, hvorav halvparten var agenter og de øvrige agentenes kontakter. Dette er langt flere personer enn hva som hittil har vært kjent, og gjorde XU-201 til en av landets største etterretningsavdelinger. I boken presenteres navnelisten over disse, i tillegg til en liste fra Forsvarets Overkommando med omtale av 64 XU-agenter fra hele Nord-Norge som gjorde en spesiell fortjenstfull innsats under krigen.

Boken viser samspillet mellom motstandsbevegelsen i Hålogaland og Nord-Norge, den svenske etterretningstjenesten og norske myndigheter i Stockholm og London. Etterkrigsskjebnen til spesielt to XU-agenter beskrives også, noe som er relevant også i dagens debatt om krigsveteraners situasjon etter hjemkomsten.

Jan P. Pettersen (f. 1946 i Håkvik) er tidligere yrkesoffiser og næringslivsleder.

Etterretningsorganisasjonen XU-201 Motstandskampen i Hålogaland 1941 – 1945
av Jan Petter Pettersen
(ISBN 978-82-92844-30-4) – A5 hardcover – 290 sider, inkludert et 16-siders bildelegg – kr. 322,- (veil. 369,-)
Fraktfritt tilsendt. Faktura medfølger.