Nina Cruickshank

Det har nok ligget i kortene at det skulle bli ei bok en gang, for jeg har egentlig skrevet hele livet, men jeg måtte bli hardt presset før jeg skjønte tegnene, at dette faktisk er en av mine oppgaver på jorden. Så det har vært utrolig artig, en virkelig stor glede og sann fornøyelse å skrive min debutbok: MOTGANG GIR STYRKE.

Jeg har alltid jobbet med mennesker, først i ti år som resepsjonsfaglært, senere som naturterapeut, og nå som forfatter av min egen historie og mitt eget liv. Jeg har vært, og er fremdeles på en spennende oppdagelsesreise der alt er i bevegelse og utvikling. Det handler om valg, og jeg har valgt kjærlighet som min veiviser; og vilje, viljen til å bryte mønstre og skape forandring.

Først fikk jeg en spesiell gave, en nøkkel, og så skjønte jeg at man opplever og erfarer verden gjennom seg selv - at min virkelighet er min egen skapelse på godt og vondt. Ved å skrive har jeg gitt slipp på meningsløse konflikter og drama, til fordel for bevisst skapelse, vennlighet og fred. Fra krenkelse til fullkommen frihet.

Med utvidet bevissthet og et åpent sinn låser jeg opp dører til et magisk liv med uante muligheter. Jeg har fått en smak av, og skriver om: Kjærlighetens energi, tankens kraft og følelser som skaper livsopplevelser, alternativ behandling, aromaterapi, healing, forhold, nettverk, englevenner, å finne kilden til kraft, inspirasjon og visdom i hjerte og sjel.

Enhver avslutning er en ny begynnelse, og jeg har startet en livslang læringsprosess. Jeg er allerede i gang med et nytt og spennende prosjekt, der jeg skal løse en annen kode. Ellers lever jeg lykkelig sammen med mine barn, og er takknemlig for alle velsignelsene i livet mitt. Samtykker i det Paulo Coelho sier; ”Livet er sannelig gavmildt mot den som lever sin egen historie.”

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ”englene”, som vet at den åndelige erfaringen fremfor alt er en konkret erfaring av kjærligheten, og som har løftet meg opp og frem. En spesiell takk til Forlaget Kristiansen v. Trond, som virkeliggjør drømmer. Min første bok er tilegnet mine barn, og alle de andre jeg elsker med betingelsesløs kjærlighet.