Du er på siden for egne bøker.

Din egen bok:

Vil du utgi din egen bok her?

Her kan du med lave kostnader få drømmen om din egen bok oppfylt. Vi vet at veldig mange er interessert i å skrive, og i å se manuskriptet sitt i bokform. Den store mengden henvendelser og manuskripter som hvert år kommer inn til vurdering hos forlagene, viser det. Bare en liten del av disse kan utgis av forlagene, og derfor finnes det flere ”egenforlag” som i dag tilbyr seg å lage boken din mot betaling.

Vi tilbyr i så måte nå en enkel og rimelig versjon for deg:

For kroner 5000,- (inkl. mva.) får du følgende:

-Råd og tips om innholdet i boken din, samt en enkel ”språkvask” hvis dette er nødvendig.

-Redigert og satt sammen innholdet i boken din til en trykkbar fil.

-ISBN-nummer til boken, slik at boken din er registrert i bokdatabasene til Nasjonalbiblioteket.

-Omslag til boken i fire farger laget etter dine egne anvisninger, evt. dine egne illustrasjoner, osv.

-Fast presentasjon av boken din på salgssiden, med bestillingslink til e-postadressen din.

-Råd og tips om salg og distribusjon.

I tillegg formidler vi trykking på dine vegne. Du får da boken din profesjonelt trykket i softcover med limfrest rygg, i det formatet du ønsker.
Som et eksempel kan nevnes at 75 eksemplarer av en bok på 100 sider i formatet 12 x 19 cm. vil koste fra kroner 2500,- (inkl. mva.) og oppover. Bøkene + faktura fra trykkeriet kommer på døren til forfatteren i løpet av få uker.
Boken din kan når som helst trykkes opp i så mange ekstra eksemplarer du har behov for.
Dette tilbudet er spesielt egnet for utgivelse av diktsamlinger og lignende, men kan også tilpasses i forhold til andre typer utgivelser, med bilder/illustrasjoner.

For bestilling eller spørsmål, ta kontakt med Trond Kristiansen på e-post eller  telefon 97 53 97 99. Manuskriptet ditt sender du som vedlegg til e-posten (i Wordformat)

Tilbud om bokdistribusjon
 
Distribusjon av egne bøker kan være tungvint og kostbart for forfattere og mindre utgivere/forlag. Enten må man gjøre alt arbeidet selv,
eller gå gjennom flere ofte krevende og kostbare prosesser for å få innpass hos en av de store markedsaktørene.
Her er et enkelt alternativ for lagring og distribusjon av bøker, skreddersydd for egenutgivere og mindre utgivere/forlag:
 
-Utgiveren sender et visst antall bøker hit.
 
-Utgiveren sender innkomne bestillinger på e-post hit, eller oppretter en direktelinket e-post på egne boksider eller via presentasjonssiden her.
 
-Bestilleren får boken/bøkene tilsendt i ordentlig emballasje og med faktura vedlagt.
 
-Når bestilleren har betalt, overføres pengene til utgivers konto, fratrukket en viss prosentandel for tjenesten herfra. Dette avtales nærmere.
 
 
Fordeler: Utgiveren slipper det løpende arbeidet med bestillinger, fakturering, emballering og turer på posthuset, samt å måtte holde seg med
emballasjeutstyr o.l.. I tillegg kreves intet etableringsgebyr, og det påløper ingen løpende utgifter for lagring av bøker. Avtalen inngås via e-post,
og utgiveren kan når som helst si opp avtalen. Utgiveren dekker da selv bare evt. retur av egne bøker.
 
Hvis dette er interessant for deg som utgiver, vennligst ta kontakt via e-post eller telefon som beskrevet ovenfor på siden.