Fjordkrigen
Trond Kristiansen

Hvilken sjømilitær motstand møtte tyskerne i Norge i 1940? Hva hadde den norske Marinen av skip, og hva skjedde med disse under og etter kampene? Hvilken rolle spilte Royal Navy i forhold til tyskernes Kriegsmarine? Hva het mennene som ledet sine skip og avdelinger i kamp mot fienden på norsk, britisk og tysk side?

Denne boken gir en innføring i hovedtrekkene rundt de brutale begivenhetene i norske fjorder i april 1940, og forteller om deler av den norske forsvarskampen som i dag er lite kjent og husket.

Fjordkrigen
Sjømilitær motstand mot den tyske invasjonsflåten i 1940

(ISBN 82-997054-2-8)
av Trond Kristiansen – 88 sider - 12 x 18 cm. – kr. 89,- (heftet)

Fraktfritt tilsendt. Faktura medfølger.

Bestill: forlag@kristians1.net