FORFATTERE
Svenn Willy Mikaelsen (f. 1940)
Svenn Willy Mikaelsen har over 30 års fartstid som lærer ved Parken ungdomsskole i Narvik bak seg. I tillegg har han vært MP-befal i FN-tjeneste i Kongo og ved NATO’s militære hovedkvarter i Belgia, samt liaisonoffiser under en lang rekke repetisjonsøvelser i Forsvaret.
Øyvind Johnsen (f. 1970)
Undertegnede er født og oppvokst i Narvik. Til daglig arbeider jeg som advokat (www.afnarvik.no) der jeg i hovedsak bistår skadelidte i personskadesaker av alle typer.
På fritiden har jeg blant annet syslet med friluftsliv, herunder jakt, samt lesing av krigshistorie og skriving.
Robert Høyem (f. 1986)
Robert Høyem jobber med grafisk design for Forlaget Kristiansen.

Nils Ryeng (f. 1929)
Nils Ryeng måtte i 1940 under granatregn flykte fra Narvik sammen med sine foreldre. Han var etter krigen løytnant i Tysklandsbrigaden og Brigaden i Nord-Norge.
Line Konstali (f. 1980)
Jeg er født og oppvokst i Lørenskog, og har hele mitt voksne liv bodd i Oslo, med unntak av to korte opphold i København. Utdannelsen har jeg fra Handelshøyskolen BI, med en bachelorgrad i markedsføring.
Anne Lind (f. 1948)
Det første diktet jeg kan huske å ha skrevet, var et dikt jeg leverte i stedet for en tentamenstil i 2. gym. Det ble skrevet i panikk & oppråddhet ti minutter før deadline. Gikk en hel uke og ventet på å bli utvist. Men fikk ikke pepper, tvert imot - hadde den mest inspirerende norsklæreren i verden, Odd Tjomsland, på Fagerborg skole i Oslo.
LES MER
Inger Torill Jørgensen (f. 1950)
Jeg er født i Bergen i 1950, og bodde mine ti første barneår i barakk. Dette ga meg senere inspirasjon til å skrive boken ”Barakkunger”, som ble utgitt av et lite forlag i Bergen i 2005.  I 2004 ga jeg ut ”Er alt tilfeldig?” gjennom Kolofon.
LES MER
Barbara Robøle (f. 1920)
Jeg ble født i Toxteth, Liverpool, vinteren 1920. Flyttet til Wirral-halvøya 1932. Etter tiårig skolegang tok jeg toårig gartnerutdannelse. Tjenestegjorde i Luftforsvaret (WAAF) under krigen. Giftet meg med snekkeren Einar fra Øystre Slidre, nyttårskvelden 1948.
LES MER
Lars Andersen (f. 1970)
Det som gjør at jeg skriver, er de mange eventyrene jeg har opplevd, utdannelsen jeg har og det jeg observerer hos andre. Utdannelsen min er fra livets egen skole. Den har vært knallhard, og pensumet setter jeg ned på papir. Jeg synes det er viktig å ikke holde det som har skjedd hemmelig, siden det har kostet meg svært mye å oppleve det.
LES MER
Jorunn M. Talgo (f. 1982)
Jorunn M. Talgo er født på Ringerike, og har bodd i Oslo i mange år. Hun har bachelorgrad i kunst og design fra Høgskolen i Oslo, og barneboken Magnus og de magiske tegningene var opprinnelig en eksamensoppgave på høyskolen.
LES MER
Harald Jens Johansen (f. 1940)
Harald Jens Johansen er oppvokst i Dyrøy og på Sør-Senja, men bor nå i Sverige. Han har et mangeartet yrkesliv bak seg på land og hav. Han har vært fisker, båtbygger, sjømann og verkstedarbeider, samt preparant/balsamør ved Universitetet i Tromsø.
LES MER
Roger Albrigtsen (f. 1971)
Inspirasjonen til arbeidet henter jeg fra min store interesse for alle typer
fortellinger fra Den annen verdenskrig. Muntlige overleveringer er svært viktige i min innsamling av kildemateriale. Jeg har også klart å skaffe til veie store mengder unike fotografier fra Sepalsbasene, og de færreste av disse har vært publisert tidligere.
LES MER
Martin Elmer (1930-2008)
Denne dyktige, uredde og til dels kontroversielle danske forfatteren er også en av Danmarks mest produktive og markante kulturpersonligheter. Han har skrevet mer enn 40 bøker av ulik art, både romaner, temabøker, barne – og ungdomsbøker, novellesamlinger, skuespill og annet.
LES MER
Nina Cruickshank (f. 1968)
Det har nok ligget i kortene at det skulle bli ei bok en gang, for jeg har egentlig skrevet hele livet, men jeg måtte bli hardt presset før jeg skjønte tegnene, at dette faktisk er en av mine oppgaver på jorden. Så det har vært utrolig artig, en virkelig stor glede og sann fornøyelse å skrive min debutbok: MOTGANG GIR STYRKE.
LES MER
Audunn Johan Solberg (f. 1969)
Familiefaren Audunn Johan Solberg fra Råde i Østfold har bakgrunn fra sjåfør og vekteryrket, og har vært spilleavhengig siden 1991. Dette har ført til store problemer for ham selv og hans nærmeste, og de siste årene har Solberg forsøkt å hjelpe andre spilleavhengige og deres pårørende.

LES MER
Bjørn Strand (f. 1958)
har i alle år hatt øye for både de store forhold rundt oss og for det som skjer inni oss. Ut fra dette har han skrevet om sine observasjoner og reaksjoner i både muntre og alvorlige dikt til skrivebordskuffen.
LES MER
Rasmus Strøm Evensen (f. 1986)
Denne unge trønderen begynte å skrive dikt i skoletimene når han kjedet seg. Noen få år senere er han nå en etablert lyriker på et stort internasjonalt nettsted, nemlig Poems & Quotes. Strøm Evensen er inspirert av alt fra den klassiske, amerikanske forfatteren Edgar Allan Poe til diverse moderne heavy metalband, og synes det engelske språket har mye skjønnhet i seg.
LES MER
Toril Karin Solheim (f. 1966)
Motivasjonen og drivkraften bak skrivingen hennes er først og fremst skrivegleden og ønsket om å formidle budskap hun brenner for. Rettferd, likeverd, antirasisme og multikulturell forståelse er de sakene som ligger henne mest på hjertet. Dette, samt det nære forholdet til naturen er vel det som i størst grad preger forfatterskapet så langt.
LES MER
Sonja Gundersen (f. 1976)
Er utdannet sosionom, og jobber i dag som behandler for mennesker i ulike livskriser og som er avhengige av rusmidler. Bestemte meg nok tidlig for å jobbe med mennesker, da jeg er fascinert av menneskets kompleksitet. Jeg har også opplevd å ha mange betydningsfulle personer i livet mitt, og ønsker å kunne bringe håp og tro på seg selv til andre.
LES MER
Trond Kristiansen (f. 1968)
Forlaget ble startet av undertegnede i januar 2005 med utgivelsen ”På liv og død - to turer inn i krigshistorien”. Jeg har i tillegg skrevet ”Marsjen mot Kuberget - en krigshistorisk reportasje i fortid og nåtid” og ”Fjordkrigen - sjømilitær motstand mot den tyske invasjonsflåten i 1940”, noe som gjenspeiler mine hovedinteresser.