HEMMELIG KRIG I NORD
Historien om XU i Nord-Norge
av Nils Ryeng

«Jeg vil få lov til å benytte denne anledningen til å si at de etterretninger vi under krigen fikk fra Lofoten, var av meget stor betydning, og de svarte fullt ut til de forventninger vi hadde til dette distrikt og dets befolkning.» Dette var ord Kong Haakon VII brukte i sin tale i Svolvær under kongebesøket i Lofoten i juli 1946.

Mens det ble utkjempet store slag i Europa, Afrika og Stillehavet, pågikk det en liten, men viktig kamp i Nord-Norge. Det handlet om å forsyne det norske og britiske etterretningsvesenet med etterretningsmateriale av høy kvalitet, om den tyske nordarmèen og de tyske flåtebevegelsene i nord. Dette var en kamp så hemmelig at daværende fenrik Arne Ekeland, en av Norges beste etterretningsagenter, i 1946 måtte skrive et brev til den norske overkommandoen og orientere om XU's virksomhet i Nord-Norge under krigen.

Mesteparten av virksomheten til XU har frem til i dag vært ukjent til og med for landets fremste krigshistorikere. I boken kommer det frem at Kong Haakon VII i mai 1940 fikk tilbud om å reise gjennom Sverige og videre til England. Boken gir et innblikk i samarbeidet mellom britiske, amerikanske, svenske og norske etterretningsinstitusjoner i Nord-Norge og Sverige. Svenskenes nesten direkte deltakelse på norsk side i kampen mot Tyskland belyses, samt eksistensen av en kommunistisk partisangruppe midt mellom norske motstandsbaser og svenske grensesoldater i Nord-Sverige. Det stilles her også spørsmål ved general von Falkenhorsts spesielle besøk i Narvik i august og november 1940, og et spesielt brev fra Terboven til en av motstandslederne i Nord-Norge gjengis.

Boken er rikt illustrert.

HEMMELIG KRIG I NORD
Historien om XU i Nord-Norge
av Nils Ryeng

(ISBN 978-82-458-0930-5)

212 sider - 14 cm x 20 cm - pris kr. 339,- (hardcover)

Frakt kr. 60. Faktura medfølger.

Bestill: forlag@kristians1.net

Utgitt i samarbeid med Orion Forlag