Øyvind Johnsen (født 1970)

Undertegnede er født og oppvokst i Narvik. Til daglig arbeider jeg som advokat (www.afnarvik.no) der jeg i hovedsak bistår skadelidte i personskadesaker av alle typer.

På fritiden har jeg blant annet syslet med friluftsliv, herunder jakt, samt lesing av krigshistorie og skriving. En hobby har vært å sette seg inn i det som skjedde under Narvikfelttoget i 1940, både på nordfronten og sydfronten, for så å oppsøke Narvikfjellene der krigshandlingene skjedde. Jeg synes det er en spesiell opplevelse å bevege seg rundt i disse områdene der mange dramatiske hendelser fant sted, og mange mennesker ble skadd eller drept. Narvikfjellene er et "friluftsmuseum" med mange spor fra kamphandlingene.

Boken Slaget om Narvik: Sydfronten. Krigshandlingene - Maktspillet - Svikene er min første utgivelse. Den startet jeg arbeidet med høsten 2006.