LEV ALT DU ER!
Nina Cruickshank

I denne boken tar forfatteren et oppgjør med autoriteter, og oppfordrer oss til å bli mer bevisste. Som tobarnsmor, bachelor-student, freelance-terapeut og forfatter belyser hun vitenskapelig kunnskap og spirituell lære. Hun skriver om skolemedisin kontra alternativ medisin, og er opptatt av at man må se menneskers helse i et helhetsperspektiv. Det mentale og det fysiske henger nøye sammen. Og som hun oppfordrer oss til: ...forlat konseptene, forandre verden, ta tilbake kraften din og det du egentlig er; i det indre og ytre univers lyder sjelens stemme: Lev alt du er!
Dette er en ny, spennende og inspirerende bok fra forfatteren av Motgang gir styrke.


Lev alt du er!
av Nina Cruickshank
ISBN 978-82-92844-11-3 - 206 sider - 13 x 20 cm. - kr. 250,- (heftet)