Nils Ryeng (f. 1929)

Nils Ryeng måtte i 1940 under granatregn flykte fra Narvik sammen med sine foreldre.
Han var etter krigen løytnant i Tysklandsbrigaden og Brigaden i Nord-Norge. Ryeng arbeidet i tillegg som lærer i gymnaset og videregående skole i vel 30 år. Han var bestyrer for Krigsminnemuseet i Narvik i 16 år, og er medforfatter av boken ”Også vi da det ble krevet”; boken om 2. bataljon IR 15 og gjenerobringen av Narvik.