Ukjent norsk krigshistorie:
SEPALS
Hemmelige baser på svensk jord 1944-1945

Roger Albrigtsen 


På svensk side av grensen oppe i nord ble det under krigen bygd opp et nettverk av etterretningsbaser for hemmelige agenter, kurèrer, flyktninger, våpen og utrustning; Sepalsbasene. Denne virksomheten rettet mot det okkuperte Norge, foregikk i all hemmelighet. Håkon Kyllingmark var mannen som fikk i oppdrag å lede det praktiske arbeidet. Samarbeidet mellom nordmenn, svensker, briter og amerikanere muliggjorde denne operasjonen, som innebar stor risiko for de involverte partene. I perioden fra august 1944 til frigjøringen gjorde alle tilknyttet basene en uvurderlig innsats for friheten. 

Boken gir en enkel innføring i hva som lå bak Sepalsoperasjonen, hvem som trakk i trådene i etterretningstjenestene på norsk, svensk, britisk og amerikansk side, og ikke minst blir vi kjent med flere av dem som gjorde selve jobben ute på basene, eller hadde kontakt med disse. I tillegg inneholder boken flere utdrag fra rapporter som forteller om dramatiske hendelser, ikke minst i kapitlet Skuddene på Skamdalsbakken. Her får vi den sanne versjonen av hva som hendte da tyske soldater overrasket norske spesialsoldater i en gamme oppe på fjellet; en historie som hittil har vært myteomspunnet.

Boken er rikt illustrert med rundt 90 fotografier, de fleste fra basene i 1944-1945.

Ukjent norsk krigshistorie:
SEPALS
Hemmelige baser på svensk jord 1944-1945
av Roger Albrigtsen

(ISBN 978-82-458-0905-3)
176 sider - 14 cm x 20 cm - pris kr. 298,- (hardcover)

Frakt kr. 60,-. Faktura medfølger.

Bestill:forlag@kristians1.netUtgitt i samarbeid med Orion Forlag

Svensk utgave 2009 ved Sivart Forlag