SKRIVER DU BOK?

Forlaget ble etablert i 2005, og har som mål å utgi alle typer bøker, fra de smale til de
mer kommersielle, og med forfattere og temaer fra hele Norge.

Forlaget er likevel spesielt interessert i å utgi krigshistorie.

En utgivelse her innebærer ingen kostnader for forfatteren, og forlaget er interessert i å komme i kontakt med nye talenter.

Forfatteren og forlaget inngår en utgivelsesavtale når et manuskript evt. er antatt for utgivelse. Forfatteren vil få royalties av boksalget i henhold til avtalen.

I spesielle tilfeller vil forlaget utbetale forskudd. Dette er spesielt aktuelt hvis et godt krigshistorisk manuskript tilbys forlaget.

Utgivelsene vil bli promotert overfor lesere, bokhandlere og bokomtalere på lokalt eller riksdekkende nivå, alt etter geografisk/tematisk tilhørighet og kommersielt potensiale.
Dette kan innebære mindre opplag og utvidet markedsføringsansvar for forfatteren der
dèt er naturlig, og større opplag og markedsføring fra forlagets side i forhold til prioriterte utgivelser.

Et ferdig manuskript kan sendes til forlaget enten som papirutgave, eller som Word- eller PDF-fil på e-post. Ta alltid kontakt på e-post før du sender et papirmanuskript. Manuskriptet bør være så gjennomarbeidet og helhetlig som mulig.

I henhold til sedvane bør ingen forfatter sende sitt manuskript til flere forlag samtidig.

Ta kontakt hvis du er glad i å skrive, og har et godt manuskript du gjerne vil se i bokform.