SOLDATHJERTER
Slaget om Narvik: Nordfronten
To måneders fjellkrig mot tyskerne
– 50 års kamp mot den norske stat
 
av Øyvind Johnsen

Soldatene fra 6. divisjon deltok i de mest omfattende og dramatiske krigshandlingene på norsk jord under felttoget i 1940, men staten avslo likevel mange søknader om krigspensjon. Denne boken skildrer krigshandlingene under slaget om Narvik på nordfronten i perioden april til juni 1940, samt kampen om krigspensjon etter krigen for veteranene fra 6. divisjon. Leseren får også svaret på om staten tok med seg lærdommen inn i erstatningsoppgjøret for soldater som deltok i internasjonale operasjoner i perioden 1978 til i dag.
Soldathjerter («soldier’s heart») er et medisinsk uttrykk som tidligere ble brukt for å beskrive psykiske skader en soldat kan bli påført som følge av det traumatiske stresset han opplever under strid. Boken inneholder over 120 fotografier og 40 kartutsnitt.

 
BLODSPORET
Slaget om Narvik: Nordfronten
To måneders fjellkrig mot tyskerne
– 50 års kamp mot den norske stat

av Øyvind Johnsen

(ISBN 978-82-92844-22-9) 
462 sider (160 000 ord) – hardcover – format 15 x 21 cm – kr. 379,-

Fraktfritt tilsendt. Faktura medfølger.

Bestill: adlibris.com