TIL NORGE FOR Å DØ
Serberfangene i nazistenes dødsleirer i Nord-Norge
Basert på fangehistorien til Nikola Rokic
av Knut Flovik Thoresen
 
Under Den andre verdenskrig ble 4060 fanger sendt fra det tidligere Jugoslavia til Norge som slavearbeidere. 2398 av dem mistet livet. De fleste døde i fem fangeleirer i Nord-Norge. Mens leirene var underlagt tyske SS, var ufattelige pinsler og ren utryddelse en vesentlig side ved driften. I denne perioden arbeidet det også mange norske fangevoktere der − nordmenn som ikke stod tilbake for tyskerne hva mishandling og grusomheter angikk.
Over 90 prosent av disse fangene var serbere, og mange av dem ble sendt til Norge som en del av et folkemord. I vår tid reiser norske skoleelever med «Hvite busser» til Auschwitz og andre leirer for å lære av historien, men vi har også en grufull historie i Norge som få kjenner til.
Denne boken beskriver det historiske bakteppet til fangeleirene og bygger på fangehistorien til Nikola Rokić, som overlevde pinslene på «Blodveien». Han fortalte om sin skjebne i boka «Jugoslavia − mitt land», som ble utgitt i 1961.
Han vitnet i flere rettssaker mot norske fangevoktere etter krigen, og utdrag av et politiavhør gjengis her.
 
TIL NORGE FOR Å DØ
Serberfangene i nazistenes dødsleirer i Nord-Norge
Basert på fangehistorien til Nikola Rokic
av Knut Flovik Thoresen
(ISBN 9788292844267) 176 sider – A5 hardcover – illustrert – pris kr. 298,-
Fraktfritt tilsendt. Faktura medfølger.